Výpověď z pracovního poměru 2

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 3693/2012, ze dne 4.9.2013