Krizová opatření, a kdo zaplatí škody ?

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) dává možnost požadovat po státu náhradu škody způsobenou fyzickým a právnickým osobám v důsledku přijetí takových krizových opatření. Máme za to, že na základě krizového zákona lze nárokovat náhradu nejen skutečné škody, ale rovněž i ušlého zisku. K prokázání vzniklých škod bude nicméně kromě jiného nezbytné řádně doložit a prokázat vzniklou škodu.

Už nyní je tak na místě shromažďovat pro budoucí uplatnění nároku důkazní materiál k výši vzniklé škody, a to zejména účtenky, faktury, dodací listy, emaily, smlouvy či rozpočty za zrušené akce apod.

Pro úspěšné uplatnění nároku na náhradu škody vůči státu bude třeba splnit veškeré zákonné požadavky a nárok uplatnit v zákonné subjektivní lhůtě šesti měsíců u příslušného orgánu krizového řízení. Nárok je nezbytné uplatnit písemně a jeho výši řádně odůvodnit a doložit.

Pro posouzení Vašeho konkrétního nároku na náhradu škody od státu se na nás neváhejte obrátit.