Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu

Požadavku zachování obvyklé opatrnosti odpovídá, aby odesílatel, který zasílá prostřednictvím pošty podání, jež má mít za následek vznik majetkového nároku, tak učinil doporučeně.

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 3. 2007, sp. zn. 22 Cdo 1126/2006

© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.