Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 3. 2007, sp. zn. 22 Cdo 1126/2006