Image

JUDr. DAVID ŘEZNÍČEK, LL.M., Ph.D., advokát
reznicek@reznicek.com 

Advokát, společník a vysokoškolský pedagog. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy získal tituly iuris doctoris (JUDr.) a doctor (Ph.D. pro obory Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu), kdy úspěšně obhájil disertační práci na téma Institucionální mezinárodní obchodní arbitráž. Aktivně působí jako nezávislý rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR a Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno. Přednášel na Fakultě managementu při Vysoké škole ekonomické v Praze a v současné době působí jako odborný asistent s vědeckou hodností na Zdravotně sociální a Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Působil ve statutárních orgánech a dozorčích radách řady významných společností. Je autorem či spoluautorem několika mnoha desítek odborných článků a příspěvků. David se zaměřuje na právo korporátní, akvizice, due diligence, obchodní závazkové vztahy, právní vztahy k nemovitostem, zdravotnické právo, rozhodčí řízení.

Curriculum vitae ke stažení

JUDr. Eduard Řezníček, J.D.
e.reznicek@reznicek.com

Člen advokátní kanceláře se zaměřením na oblasti práva civilního, zdravotnického, rodinného a trestního práva. V minulosti působil ve statutárních orgánech významných obchodních společností vlastněných městem Český Krumlov a vykonával funkci tajemníka MěÚ Český Krumlov. Dále vedl obchodní zastoupení svého klienta v Mongolsku, byl členem rady ředitelů joint venture podniku v St. Petersburgu a jako expertní poradce v oblasti privatizace komunálního majetku působil v Moldávii.

Image

Mgr. Jana Židziková
office@reznicek.com

Členka advokátní kanceláře se zaměřením na oblast práva občanského a obchodního. Zabývá se zejména závazkovým právem, právem obchodních společností, rejstříkovým právem, právem duševního vlastnictví, insolvenčním řízením a veřejnými zakázkami.

Image

Mgr. Kamila Candrová
office@reznicek.com 

Členka advokátní kanceláře se zaměřením na oblast pracovního práva, občanského práva, závazkového práva a rodinného práva. Zabývá se zejména rodinným právem, vypořádáním spoluvlastnictví a vypořádáním společného jmění manželů.

Image

JUDr. Aneta Falcová
office@reznicek.com

Členka advokátní kanceláře se zaměřením na oblast práva občanského a trestního práva. Zabývá se zejména závazkovým právem a pracovním právem.

Image

Pavla Fiktusová
recepce@reznicek.com