• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

 

david-reznicekJUDr. David Řezníček, LL.M., Ph.D.
reznicek@reznicek.com 

Advokát, společník a vysokoškolský učitel. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy získal tituly iuris doctoris (JUDr.) a doctor (Ph.D. pro obory Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu), kdy úspěšně obhájil disertační práci na téma Institucionální mezinárodní obchodní arbitráž. Aktivně působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR a Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno.  V letech 2006 až 2013 přednášel na Fakultě managementu při Vysoké škole ekonomické v Praze, od roku 2013 přednáší jako odborný asistent s vědeckou hodností na Pedagogické fakultě a Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je autorem či spoluautorem několika mnoha desítek odborných článků a příspěvků. Jeho hlavní specializace zahrnuje právo korporátní, akvizice, due diligence, obchodní závazkové vztahy, právní vztahy k nemovitostem, zdravotnické právo a arbitrážní řízení. Působil ve statutárních orgánech a dozorčích radách řady významných společností (např. KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., GAMA GROUP a.s., aj.).

 

eduard-reznicekJUDr. Eduard Řezníček, J.D.
e.reznicek@reznicek.com 

Člen advokátní kanceláře se zaměřením na oblasti práva civilního, zdravotnického, rodinného a trestního práva. V minulosti působil ve statutárních orgánech významných obchodních společností vlastněných městem Český Krumlov a vykonával funkci tajemníka MěÚ Český Krumlov. Dále vedl obchodní zastoupení svého klienta v Mongolsku, byl členem rady ředitelů joint venture podniku v St. Petersburgu a jako expertní poradce v oblasti privatizace komunálního majetku působil v Moldávii.

 

jen hejda 02doc. Dr. JUDr. Jan Hejda
hejda@reznicek.com 

Vysokoškolský pedagog (VŠE Praha – Fakulta managementu Jindřichův Hradec). Zároveň je hostujícím docentem na vysokých školách v ČR i v zahraničí. Je členem několika významných vědeckých a profesních společností, oborových rad, redakčních rad odborných recenzovaných časopisů, autorem a spoluautorem desítek odborných publikací, monografií a vědeckých článků. Je citován domácími i zahraničními autory. Vykonává přednáškovou, lektorskou, pedagogickou, i praktickou činnost v odvětvích soukromého i veřejného práva. Specializuje se na občanské právo, správní právo, pracovní právo, trestní právo, kriminalistiku, kriminologii, řízení lidských zdrojů a motivaci.

 

 

JUDr. Aneta Falcová
office@reznicek.com  

Členka advokátní kanceláře se zaměřením na oblast práva občanského a trestního práva. Zabývá se zejména závazkovým právem a pracovním právem.

 

holubova-petra-mgrMgr. Petra Svobodová
office@reznicek.com  

Členka advokátní kanceláře, se zaměřením na oblast práva zdravotního, občanského a obchodního. Zabývá se zejména zdravotním právem, právem pracovním, právem rodinným, právem bytovým a právem obchodních společností.

   

  

Mgr. Jana Zidzikova nova

Mgr. Jana Židziková
office@reznicek.com  

Členka advokátní kanceláře se zaměřením na oblast práva občanského a obchodního. Zabývá se zejména závazkovým právem, právem obchodních společností, rejstříkovým právem, právem duševního vlastnictví, insolvenčním řízením a veřejnými zakázkami.

 

 

Mgr. Kamila CandrovaMgr. Kamila Candrová
office@reznicek.com 
Členka advokátní kanceláře se zaměřením na oblast pracovního práva, občanského práva, závazkového práva a rodinného práva. Zabývá se zejména rodinným právem, vypořádáním spoluvlastnictví a vypořádáním společného jmění manželů.

 

 

Mgr. Jan Sykora kopieMgr. Jan Sýkora
office@reznicek.com 
Člen advokátní kanceláře se zaměřením na oblast práva občanského a obchodního. Zabývá se zejména závazkovým právem, právem obchodních společností a pracovním právem.

  

  

Pavla Fiktusova novaPavla Fiktusová
recepce@reznicek.com 

 

 

© 1998 - Řezníček & Co. advokátní kancelář. All rights reserved.   cz02  en02  ge02


Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua