Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení

 

Bude-li soud mít pochybnost o správnosti závěrů soudních znalců ohledně ceny obchodního podílu, bude třeba nejprve znalce k této otázce vyslechnout, a pokud by ani potom nebyly pochybnosti soudu o správnosti posudku odstraněny, dát jej přezkoumat jiným znalcem, vědeckým ústavem nebo jinou institucí. Nejvyšší soud, 22 Cdo 2045/2009, [PR 14/2011 str. 525]