Informace pro klienty: provoz advokátní kanceláře během trvání krizových opatření

 

 • potravin,
 • výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • pohonných hmot,
 • paliv,
 • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
 • malých domácích zvířat,
 • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • novin a časopisů,
 • tabákových výrobků,
 • služeb prádelen a čistíren,
 • prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně.

Tímto sdělujeme všem našim klientům, že tento zákaz se nevztahuje na poskytování právních služeb v advokátní kanceláři.

Naše advokátní kancelář je tak i za současné situace v provozu a nadále poskytujeme právní služby. S ohledem na aktuální situaci nicméně upřednostňujeme komunikaci na dálku, a to zejména elektronickou a telefonickou formu komunikace. Každý pracovní den jsme pro Vás k dispozici na našem e-mailu či na telefonu.