Výpověď z pracovního poměru 2

Požadavek zákona na doručení písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou může zaměstnavatel splnit též jejím doručením prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací za podmínek, které jsou uvedeny v ustanovení § 335 zák. práce a mezi které patří podpis písemnosti elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu; bez tohoto podpisu není doručení písemnosti zaměstnanci prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací účinné.

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 3693/2012, ze dne 4.9.2013

© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.