Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem

O soustavné méně závažné porušování pracovní kázně (nyní porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci) jde tehdy, dopustil-li se pracovník nejméně tří porušení pracovní kázně, která dosahují intenzity méně závažného porušení pracovních povinností, mezi nimiž je přiměřená časová souvislost.

 

Rozsudek NS ČR sp. zn. 6 Cdo 1/92 (Rc 52/1994)

© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.