Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení

Při ocenění obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným je třeba pro účely vypořádání SJM v zásadě vycházet z obvyklé (tržní) ceny tohoto podílu, kterou by v daném čase a místě bylo možno za převod podílu dosáhnout. Jestliže však obvyklou (tržní) cenu není možné zjistit, je na soudním znalci, aby v souladu s poznatky dosaženými v jeho oboru zvolil, jakou metodu ocenění použije.

 

Bude-li soud mít pochybnost o správnosti závěrů soudních znalců ohledně ceny obchodního podílu, bude třeba nejprve znalce k této otázce vyslechnout, a pokud by ani potom nebyly pochybnosti soudu o správnosti posudku odstraněny, dát jej přezkoumat jiným znalcem, vědeckým ústavem nebo jinou institucí. Nejvyšší soud, 22 Cdo 2045/2009, [PR 14/2011 str. 525]

© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.